Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23 πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου καθημερινά 08.30 – 13.30 από 21-06-2022 έως και 30-06-2022.

Για την εγγραφή απαιτούνται:

  1. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα (χορηγείται από το σχολείο ή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ σε ηλεκτρονική μορφή). Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς γίνονται αποδεκτές 2 υπεύθυνες δηλώσεις.
  2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης μαθητή (για την Α’ Γυμνασίου)
  3. Συνδρομή 10€ για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
  4. 1 μικρή φωτογραφία (για όσους μετακινούνται με λεωφορείο)
  5. ΑΔΥΜ (μέχρι 30-09-2022 για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου)

Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής (docx)

Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής (pdf)

ΑΔΥΜ

Όσοι κηδεμόνες δεν μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο, μπορούν κατ’εξαίρεση να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο mail@5gym-xanth.xan.sch.gr , αναφέροντας στον τίτλο του email το ονοματεπώνυμο και την τάξη εγγραφής του μαθητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο