ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

        Από τη Διεύθυνση Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2023-2024 η εισαγωγή μαθητών/τριών της Α΄ Τάξης Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και της Α΄ Τάξης Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου γίνεται με τεστ δεξιοτήτων. Για την εισαγωγή μαθητών/τριών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης για το σχολικό έτος 2023-2024, οι γονείς/ κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Η αίτηση για εισαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα/κηδεμόνα ή τρίτου εξουσιοδοτημένου ατόμου στη σχολική μονάδα. Για την υποβολή της αίτησης ακολουθείται η εξής διαδρομή:

Αρχική/Εκπαίδευση/Εγγραφή σε σχολείο/Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Παρασκευή 10.03.2023 και ώρα 14:00 έως και Δευτέρα 27.03.2023 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

https://lyk-ekkl-xanth.xan.sch.gr

Η  ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

      Χριστίνα Σταμούλη

Μετάβαση στο περιεχόμενο