Στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-23» (MIS 5184935) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020 προσφέρονται τα παρακάτω μαθήματα:

  1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  3. Μαθηματικά
  4. Φυσική
  5. Χημεία
  6. Αγγλικά

Προκειμένου οι μαθητές να ενταχθούν στα τμήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα πρέπει οι κηδεμόνες να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στο σχολείο την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο