Υπολογισμός της ακτίνας της Γης

Το Πείραμα του Ερατοσθένη συγκαταλέγεται στα 10 πιο όμορφα επιστημονικά πειράματα στην ιστορία της Φυσικής. Την ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, που χαρακτηρίζεται ως «αρχή της Άνοιξης», ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Ισημερινό της Γης, με αποτέλεσμα η νύχτα και η ημέρα να έχουν ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σημείο της γήινης επιφάνειας. Έτσι, θεωρείται «ευκαιρία» να επαναλάβουμε το πείραμα του Ερατοσθένη, αφού γνωρίζουμε τον τόπο που ο Ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του κατακόρυφα.

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, ημέρα της Εαρινής Ισημερίας για το έτος 2023, στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης και συμμετείχαν τα τμήματα Β1, Β3 και Γ2, (σύνολο 76 μαθητών) με υπεύθυνους καθηγητές τη Μπόμπολα Αικατερίνη (ΠΕ04.04), τη Μπαμπαλιούτα Μάρθα (ΠΕ04.01) και το Ζηκούδη Χρήστο (ΠΕ04.05).

Οι μαθητές/τριες αφού παρακολούθησαν ένα βίντεο που περιείχε ιστορικά στοιχεία για τον Ερατοσθένη, τη ζωή του και το έργο του, και το πείραμα που πραγματοποίησε. Έπειτα δόθηκαν οδηγίες για το πώς θα κάνουμε το πείραμα και τους μοιράσαμε το Φύλλο Εργασίας της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. ανά δύο άτομα. Στη συνέχεια τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στην αυλή του σχολείου και με χρήση μετροταινίας μέτρησαν τη σκιά μίας ράβδου. Η ράβδος μας είχε μήκος 105cm και η σκιά της στις 12:10 που έγινε η καταγραφή είχε μήκος 89.5cm. Με αυτές τις μετρήσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες που είχαν, υπολόγισαν την Περίμετρο της Γης (40.700Km) και την ακτίνα της Γης  R=6477,61Km.

Οι στόχοι της δράσης μας ήταν κυρίως η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών σε μια δραστηριότητα μεγάλου ενδιαφέροντος, η ανταλλαγή των δεδομένων και η διαθεματική προσέγγιση. Να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία των παρατηρήσεων, των μετρήσεων και των υπολογισμών και αξιοποιώντας γνώσεις της Φυσικής, της Γεωγραφίας, των Μαθηματικών και της Πληροφορικής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο