Ύλη εξετάσεων Β’ Γυμνασίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

  1. Να ‘σαι καλά, δάσκαλε! ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
  2. Από το ημερολόγιο της Άννας ΦρανκΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ
  3. Ένας αριθμός ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ
  4. Θέλω να πα στην ξενιτιά
  5. Ξενιτεμένο μου πουλί
  6. Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία ΑΛΚΗ ΖΕΗ
  7. Και πάλι στο σχολείο. ΖΩΡΖ ΣΑΡΗ
  8. Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας ΜΑΡΙΑ IΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ : Β, Β1,Β2,Γ,Δ,Δ1,Δ2,Ε

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ : A,B1,B2,Γ, Γ1,Γ2,Δ,Ε,ΣΤ

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Β,Β1,Γ,Δ,Ε

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Β,Β2,Β3,Γ,Δ,Ε

5Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Β,Β1,Β2,Γ,Δ,Ε,ΣΤ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ : A,Β2,Γ

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Β2,Γ1

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Β2,Γ

5Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Β2,Γ1

6Η ΕΝΟΤΗΤΑ : A,Β2,Γ

7Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Β2

8Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Β2,Γ2

9Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Γ

11Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Β2,Γ

12Η ΕΝΟΤΗΤΑ

13Η ΕΝΟΤΗΤΑ

16Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Γ1α

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤHN ΙΛΙΑΔΑ  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

Ραψωδία Α στ.1-306

Ραψωδία Γ  στ.122-244

Ραψωδία Ζ  στ.369-529

Ραψωδία Π  στ.684-867

Ραψωδία Χ στ. 247-394

ΙΣΤΟΡΙΑ B’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ
Σελ. 7 – 68

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο Πρώτο: σελ. 7, 8, 9
σελ. 16-20
Κεφάλαιο Δεύτερο: σελ 23, 24, 29
Κεφάλαιο τρίτο: σελ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43
Κεφάλαιο Τέταρτο: σελ 53-55, 57-59
Κεφάλαιο Πέμπτο: σελ: 67

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ – Β ΤΑΞΗ

ΜΕΡΟΣ Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
1.1 – 1.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
2.1 – 2.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
3.3 – 3.4 – 3.5
ΜΕΡΟΣ Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ
ΘΕΩΡΗΜΑ
1.2– 1.3 – 1.4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ
2.1 – 2.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ
3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.5

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-22 διδάχτηκαν τα Κεφάλαια  1, 2, 3, και 4 ( Έως τη σελίδα 94).

Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται οι παρακάτω ενότητες  από  τα αντίστοιχα Κεφάλαια :

Από το Κεφάλαιο 1 : Οι ενότητες  1.2 και 1.3 .

Από το Κεφάλαιο 2  :  Η Εισαγωγή (Πρόσληψη ουσιών και πέψη) και οι ενότητες  2.1 και 2.4 .

Από το Κεφάλαιο 3  : Η Εισαγωγή (Μεταφορά και αποβολή ουσιών) και οι ενότητες  3.2, 3.3 και 3.4 .

****   Το Κεφάλαιο 4 (Αναπνοή ) είναι εκτός εξεταστέας ύλης.

ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΛΗΘΟΣ

ΚΕΦ. 1

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Σελίδες: 14 έως και 18

§    1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους

5

ΚΕΦ. 2

ΚΙΝΗΣΗ

Σελίδες: 24 έως και 28

§    2.1 Περιγραφή της κίνησης

5

ΚΕΦ. 3

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Σελίδες: 43 έως και 58

     Κίνηση και αλληλεπίδραση: Δύο γενικά χαρακτηριστικά της ύλης

§   3.1 Η έννοια «Δύναμη»

§   3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο

§   3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

§   3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

§   3.4 Δύναμη και ισορροπία

§   3.5 Ισορροπία υλικού σημείου

§   3.6 Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

§   3.7 Δύναμη και αλληλεπίδραση

     Εργαστηριακή άσκηση 10: Μέτρηση Δύναμης – Νόμος του Hooke

19

ΚΕΦ. 4

ΠΙΕΣΗ

Σελίδες: 65 έως και 71

§   4.1 Πίεση

§   4.2 Υδροστατική πίεση

 

7

ΚΕΦ. 5

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σελίδες: 88 έως και 103 & 106 Έως 108

     Ενέργεια: Μια θεμελιώδης έννοια της φυσικής

§   5.1 ΄Εργο και Ενέργεια

§   5.2 Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.

§   5.3 Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της.

§   5.4 Μορφές και μετατροπές ενέργειας

§   5.5 Διατήρηση της ενέργειας

§   5.7 Απόδοση μιας μηχανής

§   5.8 Ισχύς

16

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021– 2022

ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΪΛΕΜΕΣ

 

Οι εντός ύλης αναφερόμενες παράγραφοι είναι ολόκληρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις που ένα μικρό τους μόνο τμήμα εκτείνεται και στην προηγούμενη ή επόμενη σελίδα, αυτή αναφέρεται ως εκτός ύλης, μόνο για να διατηρηθεί η ακρίβεια του υπολογισμού των σελίδων.

ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021-2022

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

67 σελ.

1/2 ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ: 33,5 σελ.

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ:

67 σελ.

2/3 ΤΗΣ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑΣ ΥΛΗΣ: 45 σελ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ : 45 σελ.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

Κεφάλαιο 5: Στήριξη και κίνηση (Από το βιβλίο της Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου) (16σελ.)

5.1 Η στήριξη και η κίνηση στους μονοκύτταρους οργανισμούς

5.2 Η στήριξη στα φυτά

5.3 Η στήριξη και η κίνηση στους ζωικούς οργανισμούς

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου

Κεφάλαιο 6: Αναπαραγωγή (Από το βιβλίο της Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου) (22σελ.)

6.1 Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς

6.2 Η αναπαραγωγή στα φυτά

6.3 Η αναπαραγωγή στους ζωικούς οργανισμούς

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

Κεφάλαιο 1: Οργάνωση της ζωής-Βιολογικά συστήματα (Από το βιβλίο της Βιολογίας Β΄-Γ΄ Γυμνασίου) (7 σελ.)

1.2 Κύτταρο: η μονάδα της ζωής

Κεφάλαιο 4: Ασθένειες (Από το βιβλίο της Βιολογίας Β΄-Γ΄ Γυμνασίου) (22σελ.)

4.1 Ομοιόσταση

4.2 Ασθένειες

4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού

4.4 Τρόπος ζωής και ασθένειες

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ : Διδάχθηκαν όλα τα παραπάνω κεφάλαια της διδακτέας ύλης.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: Κεφάλαιο 5 και Κεφάλαιο 6 από το βιβλίο της Βιολογίας Α’ Γυμνασίου και Κεφάλαιο 1 από το βιβλίο της Βιολογίας Β’-Γ΄ Γυμνασίου.     

Το Κεφάλαιο 4: Ασθένειες από το βιβλίο της Βιολογίας Β΄-Γ΄ Γυμνασίου (22σελ.) είναι εκτός εξεταστέας ύλης.

ΑΓΓΛΙΚΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ

10-22

27-30

33-36

40-42

54-55

66-69

73-78

83-87

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 167-173

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ

11-12

20-22

29-30

33-36

40-42

54-55

68-69

73-78

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ:168-169, 173 (SΙΜΡLΕ PAST, PRESENT PERFECT, ΡΑST PERFECT, ΡΑSSΙVΕ VOICE)

Μετάβαση στο περιεχόμενο