Ύλη εξετάσεων Γ’ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.8 – 1.9 – 1.10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

2.1 – 2.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

3.3

ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

2.1 – 2.2 – 2.3

Εξεταστέα ύλη Ιστορίας

Κεφ.1 (εν.1,2)
κεφ.2 (εν.5,7,8,9,10)
Κεφ.3 (εν.17,18,19,20, 22)
Κεφ.4 (εν.27,28,29,30)
Κεφ.7 (εν. 31,32,34)
Κεφ.8 (εν. 35,38,39)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ   Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1 Α,Β1,Β2,Β3,Δ

2 Α,Β1,Β2,Β3,Β4,Γ,Δ,Ε

3 Α,Β1,Β2,Β3,Γ,Γ1,Γ2,Δ,Ε

4 Β1,Β2,Β3,Β4,Γ,Δ

5 Α,Β1,Β2,Γ,Δ, Ε

6 Β1,Β2

7 Β1,Β2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ(ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)   

1.      Του γιοφυριού της Αρτας

2.      Ερωτόκριτος

3.      Θούριος

4.      Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη

5.      Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

6.      Ο παχύς και ο αδύνατος

7.      Στα 200 πΧ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

1A, 2 Α,Γ1 , 4 Α  , 6 Α Γ,   8 Α, Γ1, Γ2,  9 Γ, 10  Γ , 11  Γ

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΛΕΝΗ)

1-191

437-575

576-730

942-1139

1140-1219

1220-1285

1286-1424

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφάλαιο 1. Οργάνωση της ζωής – Βιολογικά συστήματα

  • Τα μόρια της ζωής

Οργανικές ενώσεις   Σελ. 19-21

 

1.2 Κύτταρο η μονάδα της ζωής    Σελ. 21 – 24, 26 – 27

       Το ευκαρυωτικό κύτταρο

       Το προκαρυωτικό κύτταρο

ΟΧΙ Διαφορετικά κύτταρα για διαφορετικές λειτουργίες

 

Κεφάλαιο 2. Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους

2.2 Οργάνωση και λειτουργίες οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας     Σελ. 43 – 48,  58

 

Κεφάλαιο 5. Διατήρηση και συνέχιση της ζωής

5.1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα   Σελ. 96 – 98

 

5.2 Η ροή της γενετικής πληροφορίας

       Η δομή των νουκλεϊκών οξέων   Σελ. 99 – 100, 102

OXI Μεταγραφή – Μετάφραση

 

5.3 Αλληλόμορφα  Σελ. 103 – 104

5.4 Κυτταρική διαίρεση Σελ. 104 – 107

5.5 Κληρονομικότητα Σελ. 107 -110

 

Ερωτήσεις επανάληψης    Σελ. 113-114

 

 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2022-23

Η εξεταστέα ύλη σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016, Άρθρο 5 (ΦΕΚ 211/11-11-2016)υπολογίζεται ως τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι λιγότερη από το ½ της διδακτέας.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

 

108 Σελίδες 1/2 της διδακτέας ύληs: 54 σελίδες

 

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ

 

 

106 Σελίδες

 

2/3 της διδαχθείσας ύλης 70 σελίδες

 

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται ως εξής:

  1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.
  2. Ηλεκτρικό ρεύμα. (Εκτός σελ. 42-43)
  3. Ηλεκτρική ενέργεια. (Εκτός σελ. 69-71, 73-74, 76)
  4. Ταλαντώσεις.
  5. Μηχανικά κύματα.

Σύνολο σελίδων Εξεταστέας Ύλης: 71 σελίδες

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διδαχθήσα ύλη: Βιβλίο “THINK TEEN” σελ. 1-90

Εξεταστέα ύλη: σελ 35-90

Μετάβαση στο περιεχόμενο