Ύλη εξετάσεων Γ’ Γυμνασίου 2023-24

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Του γιοφυριου της Αρτας
 2. Ερωτόκριτος
 3. Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
 4. Στα 200 π.Χ
 5. Ο παχύς και αδύνατος
 6. Οι πρώτες ενθυμήσεις
 7. Τα ζα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ : Β, Β1,Β2

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ : A,Β,B1,B2,Β3,,Β4,Γ,Δ,Ε

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Β,Β1,Β2,Β3,Γ,Γ1,Γ2,Δ,Ε

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Β,Β1,Β2,Β3,Β4,Δ,Ε

5Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Β,Β1,Β2,Γ,Δ,Ε

6Η ΕΝΟΤΗΤΑ Β,Β1,Β2

7Η ΕΝΟΤΗΤΑ  Β,Β1,Β2

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ: Α

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ : A,Γ1

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ :A

6Η ΕΝΟΤΗΤΑ : A,Γ

8Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Γ1,Γ2

9Η ΕΝΟΤΗΤΑ

10Η ΕΝΟΤΗΤΑ

11Η ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:   στ. 1-191

Α΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ:  στ. 437-575

ΕΠΙΠΑΡΟΔΟΣ-Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ:  στ. 576-730, στ. 942-1139, στ. 1140-1219

Γ΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ:   στ. 1286-1424

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καλό θα ήταν να μελετήσουν οι μαθητές τις σελ. 142-144 του σχ. βιβλίου (λεξικό όρων της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας). Σε καμιά περίπτωση δε θα ζητηθούν θεωρητικές γνώσεις, παρά μόνο εφαρμογή στην πράξη (στο κείμενο), κατά πως το διδάχθηκαν στη σχολική τάξη.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.8 – 1.9 – 1.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

2.1 – 2.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

3.3

 

ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 • –3 – 1.5 Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

2.1 – 2.2 – 2.3

ΦΥΣΙΚΗ

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη
1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο
1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου
1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία
1.5 Νόμος του Κουλόμπ
1.6 Το ηλεκτρικό πεδίο (Μόνο η υποενότητα Ηλεκτρική δύναμη και πεδίο)

 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα
2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα (Εκτός: «οι εικόνες 2.30, 2.31 με το αντίστοιχο κείμενο», «Νόμος του Ωμ και μικρόκοσμος», «Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης ενός μεταλλικού αγωγού») 2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (μόνο οι υποενότητες «Σύνδεση αντιστατών», «Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά» και «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών»)

 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ
  3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος (Εκτός: «Πειραματική μελέτη φαινομένου Joule», «Νόμος του Joule», «Ερμηνεία του φαινομένου Joule»)

3.3 Μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος
3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

 1. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

4.1 Ταλαντώσεις (μόνο παραδείγματα για το τι είναι ταλάντωση)
4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση

 1. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ/Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ
  5.1 Μηχανικά κύματα
  5.2 Κύμα και ενέργεια
  5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος (Έως τη σχέση υ=λf χωρίς απόδειξη)

5.4 Ήχος
5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου

 1. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ/ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  6.1 Φως: όραση και ενέργεια
  6.2 Διάδοση του φωτός (Εκτός: «Αρχή του ελαχίστου χρόνου»)

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (σελ. 21- 27)
  • Κύτταρο: η μονάδα της ζωής ……………………………………………………………………………..21

Το ευκαρυωτικό κύτταρο ……………………………………………………………………………………22

Το προκαρυωτικό κύτταρο…………………………………………………………………………….…….24

ΟΧΙ- Διαφορετικά κύτταρα για διαφορετικές λειτουργίες

 1. ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ (σελ.43- 48)

2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας………….43

Τροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας ……………………………………………………………43

Τροφικές αλυσίδες, τροφικά πλέγματα, τροφικές πυραμίδες………………………….44

 1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (σελ. 96- 100, σελ. 102- 110 και σελ. 113-115)

5.1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα…………………………………………. 96

5.2 Η ροή της γενετικής πληροφορίας………………………………………………………………. 99

Η δομή των νουκλεϊκών οξέων – Αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας………. 99

Αντιγραφή του DNA – Διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας…. 99

ΟΧΙ-Μεταγραφή, μετάφραση – Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

5.3 Αλληλόμορφα …………………………………………………………………………………………103

5.4 Κυτταρική διαίρεση ……………………………………………………………………………….. 104

Μίτωση………………………………………………………………………………………………….104 Μείωση………………………………………………………………………………………………….105

5.5 Κληρονομικότητα …………………………………………………………………………………….107

Οι νόμοι του Μέντελ ……………………………………………………………………………….107

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

THINK TEEN 2

UNITS 5-7 (p.88-132)

THINK TEEN 3

UNITS 1-2 (p.2-19)

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εν. 1: σελ. 11,12,13

Εν. 2: σελ.14,15

Εν. 3:16,17

Εν. 4: σελ. 22

Εν. 5: σελ.23,24,25

Εν. 7: σελ.28,29

Εν. 8: σελ. 30,31,32

Εν. 9: σελ. 33,34

Εν. 10: σελ.36,37

Εν. 12: σελ. 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εν. 17: σελ. 55,56

Εν. 18: σελ.57,58

Εν. 19: σελ. 59,60

Εν. 20: σελ .61,62,63

Εν. 21: σελ. 64

Εν. 22: σελ. 67,68

Εν. 23: σελ. 69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Εν. 27: σελ. 83

Εν. 29: σελ. 85,86

Εν. 30: σελ. 87,88

Εν. 31: σελ. 89, 90, 91

Εν. 32: σελ. 92,93

Εν. 34: σελ. 97,98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Εν. 35: σελ. 101

Εν. 39: σελ. 109

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο