Ύλη εξετάσεων Γ’ Γυμνασίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

  1. Του γιοφυριου της Αρτας
  2. Ερωτόκριτος
  3. Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
  4. Ο κακός μαθητής
  5. Ο παχύς και αδύνατος
  6. Θούριος
  7. Τα ζα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ : Β, Β1,Β2

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ : A,Β,B1,B2,Β3,,Β4,Γ,Δ,Ε

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Β,Β1,Β2,Β3,Γ,Γ1,Γ2,Δ,Ε

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Β,Β1,Β2,Β3,Β4,Γ,Δ,Ε

5Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Β,Β1,Β2,Γ,Δ,Ε

6Η ΕΝΟΤΗΤΑ Β,Β1,Β2

7Η ΕΝΟΤΗΤΑ  Β,Β1,Β2

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ: Α

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ : A,Γ1

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ :A

6Η ΕΝΟΤΗΤΑ : A,Γ

8Η ΕΝΟΤΗΤΑ :Α,Γ1,Γ2

9Η ΕΝΟΤΗΤΑ

10Η ΕΝΟΤΗΤΑ

11Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:   στ. 1-191

Α΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ:  στ. 437-575

ΕΠΙΠΑΡΟΔΟΣ-Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ:  στ. 576-730, στ. 942-1139, στ. 1140-1219

Γ΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ:   στ. 1286-1424

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καλό θα ήταν να μελετήσουν οι μαθητές τις σελ. 142-144 του σχ. βιβλίου (λεξικό όρων της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας). Σε καμιά περίπτωση δε θα ζητηθούν θεωρητικές γνώσεις, παρά μόνο εφαρμογή στην πράξη (στο κείμενο), κατά πως το διδάχθηκαν στη σχολική τάξη.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ – Γ ΤΑΞΗ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1οΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.8 – 1.9 – 1.10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
2.1 – 2.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
3.3

ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1.1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
2.1 – 2.2 – 2.3

ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΚΕΦ. 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ

Σελίδες: 11 έως και 14 &  17 έως και 24

     Από το κεχριμπάρι στον υπολογιστή

§   1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη

§   1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο

§   1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία

§   1.5 Νόμος του Κουλόμπ

12

ΚΕΦ. 2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Σελίδες: 35 έως και 45 & 54 έως και 57

       Ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονος πολιτισμός

§    2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα

§    2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα

§    2.3 Ηλεκτρικά δίπολα

§    2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων

15

ΚΕΦ. 3

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σελίδες: 65 έως και 66 & 70 έως και 71 & 80 έως και 81

     Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωή

§   3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

§   3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

6

ΚΕΦ. 4

 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Σελίδες: 89 & 91 έως και 92

     ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

§   4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση

 

3

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021– 2022

ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΪΛΕΜΕΣ

 

Οι εντός ύλης αναφερόμενες παράγραφοι είναι ολόκληρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις που ένα μικρό τους μόνο τμήμα εκτείνεται και στην προηγούμενη ή επόμενη σελίδα, αυτή αναφέρεται ως εκτός ύλης, μόνο για να διατηρηθεί η ακρίβεια του υπολογισμού των σελίδων.

ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η εξεταστέα ύλη σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016, Άρθρο 5 (ΦΕΚ 211/11-11-2016) υπολογίζεται ως τα 2/3 της ύλης που διδάχθηκε με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το 1/2 της διδακτέας.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

60 σελ.

1/2 ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ: 30 σελ.

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ:

48 σελ.

2/3 ΤΗΣ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑΣ ΥΛΗΣ: 32 σελ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ : 32 σελ.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

Κεφάλαιο 1: Οργάνωση της ζωής-Βιολογικά συστήματα (13σελ.)

1.1 Τα μόρια της ζωής

1.2 Κύτταρο: η μονάδα της ζωής

Κεφάλαιο 2: Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους (12σελ.)

2.1 Ισορροπία στα βιολογικά οικοσυστήματα

2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας

Κεφάλαιο 5: Διατήρηση και συνέχεια της ζωής (23 σελ.)

5.1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα

5.2 Η ροή της γενετικής πληροφορίας

5.3 Αλληλόμορφα

5.4 Κυτταρική διαίρεση

5.5 Κληρονομικότητα

5.6 Μεταλλάξεις

Κεφάλαιο 7: Εξέλιξη (12σελ.)

7.1 Η εξέλιξη και οι «μαρτυρίες» της

7.2 Η εξέλιξη του ανθρώπου

 

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ : Διδάχθηκαν τα Κεφάλαια 1, 2 και 5 εκτός από το Κεφάλαιο 7: Η εξέλιξη.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: Κεφάλαιο 1 και Κεφάλαιο 5.         

Το Κεφάλαιο 2: Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους και το Κεφάλαιο 7: Εξέλιξη είναι εκτός εξεταστέας ύλης.

ΥΛΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ:

10 – 14

16 – 17

19-22

27-32

33-37

39-44

151-153 (it’s up to you up to lesson 6)

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ : 167 – 169

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ:

Όλη η διδαχθείσα

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 

ΣΕΛΙΔΕΣ : 167 – 169

 

(SIMPLE PRESENT, PRESENT CONTINUOUS, STATIVE VERBS, COMPARISONS, PRESENT PERFECT SIMPLE, SIMPLE PAST, USED TO, PAST CONTINUOUS)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο