Χώροι και Υποδομές

Οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, οι χώροι και οι υποδομές του σχολείου μας.

Το 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης διαθέτει δεκατρείς αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, δύο εργαστήρια Πληροφορικής, αίθουσα Τεχνολογίας, αίθουσα Καλλιτεχνικών και αίθουσα Μουσικής.

Το 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης συμμετέχει στο μητρώο σχολείων που χρησιμοποιούν Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική διαδικασία.

Η σελίδα είναι υπό ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο